Hoe werkt de rookdetector voor de lithium-ion opslag kast?

  1. Detectie van rookdeeltjes: Een rookdetector maakt gebruik van een sensor om de aanwezigheid van rookdeeltjes in de lucht te detecteren. Dit kan worden gedaan met behulp van verschillende soorten sensoren, zoals een ionisatiesensor of een foto-elektrische sensor. Bij een ionisatiesensor wordt een kleine stroom tussen twee elektroden in stand gehouden. Wanneer rookdeeltjes afkomstig van lithium-ion batterijen de sensor binnendringen, wordt de stroom onderbroken en wordt een alarmsignaal geactiveerd. Bij een foto-elektrische sensor wordt een lichtstraal uitgezonden en een fotocel meet de verstrooiing van het licht door rookdeeltjes. Als de verstrooiing een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, wordt een alarmsignaal geactiveerd.
     

  2. Specifieke detectie van lithium-ion batterijrook: Rookdetectoren voor lithium-ion batterijen zijn ontworpen om specifiek rookontwikkeling te detecteren die kan optreden bij het oververhitten, ontbranden of exploderen van lithium-ion batterijen. Dit komt omdat lithium-ion batterijen een specifiek risico vormen vanwege hun hoge energiedichtheid en het potentieel voor thermische runaway, waarbij de temperatuur snel kan stijgen en rookontwikkeling kan optreden bij een storing of beschadiging van de batterij.
     

  3. Gevoeligheid en alarmering: De rookdetectoren voor de lithium-ion batterijen kunnen worden afgesteld op een hogere gevoeligheid om rookdeeltjes geassocieerd met lithium-ion batterijen te detecteren. Ze kunnen ook worden uitgerust met een specifieke alarmering, zoals een luid alarm, een visueel signaal of een melding via een draadloze verbinding, om de gebruiker te waarschuwen voor potentiële rookontwikkeling en het risico van een lithium-ion batterijstoring.